Algemene BodemConsulting
&
Milieustudies
 
ABC VAN DE VLAAMSE BODEMWETGEVING  |  ABC VAN HET VLAAMS ENERGIEBELEID IN GEBOUWEN
 
 
 
 

 

ABC van het Vlaams energiebeleid in gebouwen

 

De Europese richtlijn betreffende de energieprestatties in gebouwen werd in Vlaanderen vertaald tot het EPB decreet dat de wettelijke basis voor het energieprestatiecertificaat vastlegt.

 

Hieronder vindt u alvast een helder antwoord op veel gestelde vragen rond het energieprestatiecertificaat (EPC).

 

Wenst u meer info? Aarzel dan niet om ABC-Milieu te contacteren.

 
 

Wanneer is een EPC nodig?

 

Bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen moet een EPC worden voorgelegd. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

Indien een woning binnen deze 10 jaar opnieuw verkocht of verhuurd wordt, blijft het EPC geldig en moet dus geen nieu EPC worden opgemaakt.

 

Wanneer de eigenaar intussentijd verbeteringen heeft aangebracht aan de woning, kan hij er wel baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken.

 

 
Voor welke woningen is een EPC nodig?


Het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen heeft betrekking op één enkele wooneenheid dat autonoom kan functioneren (eigen toilet, douche of bad en keuken). Voorbeelden zijn:

eensgezinswoningen, vakantiehuizen, beschut wonen

appartementen: voor elke appartement afzonderlijk dient een EPC opgesteld te worden

  serviceflats, studio's, conciergewoningen
  studentenkamers (1 EPC voor het ganse collectieve woongebouw indien de studentenkamers geen eigen toilet, douche, keuken hebben)
   

Volgende gebouwen vallen niet onder het toepassingsgebied van het EPC voor verkoop en verhuur van woningen:

hotels

rusthuizen

  ziekenhuizen
  internaten
 
 

 

Kunnen niet-residentiële delen van de woning (vb. praktijk) ook onder het EPC vallen?

 

Indien het beschermd volume minder dan 800m³ bedraagt kan het niet-residentieel deel opgenomen worden in het EPC voor zover het aandeel van de residentiële gebouwdelen groter is dat het aandeel van de niet-residentiële gebouwdelen.

 

 

Wat te doen bij de verkoop/verhuur van een woning?

 

Bent u een eigenaar die een residentieel gebouw wil verkopen of verhuren. Neem dan initiatief om tijdig over een energieprestatiecertificaat voor verkoop te beschikken. Neem contact op met ABC Milieu voor de opmaak van het EPC. ABC Milieu maakt aan de hand van het te volgen inspectieprotocol en de certificatiesoftware het EPC op en bezorgt een ondertekend exemplaar aan de verkoper/eigenaar.

 

   
 

 

Hoe ziet het EPC voor verkoop/verhuur van woningen eruit?

 

Op het EPC staan volgende gegevens vermeld:

de datum van opmaak van het EPC

de identificatie van de energiedeskundige

  de gebouwspecifieke gegevens, zoals het adres en de bestemming
  de uitdrukking van de energieprestatie van het gebouw aan de hand van het kengetal
  unieke code
  aanbevelingen voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het gebouw
   

een voorbeeld is te vinden op www.energiesparen.be. 


                     
   
ABC Milieu


Nik Dezillie  -  Zuut 13  -  2500 Lier
Telefoon : 0497 11 57 47  -  Email : nik@abcmilieu.be
   


Keywords

 

Milieu  |  Energie  |  Audit  |  EPC  |  Bodemanalyse  |  OVAM  Lier  |  Bodemattest  |  Wetgeving  |  Energieprestatiecertificaat

   
Credits


Copyright ABC Milieu 2011-2013
Snelweb Design - WebWinnaar