Algemene BodemConsulting
&
Milieustudies
 
ABC VAN DE VLAAMSE BODEMWETGEVING  |  ABC VAN HET VLAAMS ENERGIEBELEID IN GEBOUWEN
 
 
 
 

 

ABC van de Vlaamse bodemwetgeving (Bodemdecreet)

 

BRON: OVAM.be – De OVAM bracht een folder uit die het bodemdecreet toelicht. Onderstaande tekst is hierop gebaseerd.

 

Terwijl er in Europa nog geen algemene richtlijn inzake bodem bestaat, dateert het eerste bodemdecreet in Vlaanderen al van 1995.

 

Doelstelling

 

Het bodembeleid is het beleid gericht op een duurzaam bodembeheer waarbij tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van de huidige generaties zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om aan hun behoeften te voldoen in gedrang te brengen. Daarvoor dient het beleid de kwaliteit van de bodem door bodemsanering en bodembescherming te verzekeren, te behouden en te herstellen, zodat onze bodems in de toekomst nog zoveel mogelijk functies kunnen uitoefenen en er nog verschillende types landgebruik mogelijk blijven.

 

 
 

 

Welke informatiebronnen zijn er voor u?

 

Jaren van inventariseren, onderzoeken en saneren heeft Vlaanderen een schat aan gegevens opgeleverd. Die zijn nu gecentraliseerd in drie bronnen: 

   
 

Grondeninformatieregister

De OVAM beheert een Grondeninformatieregister waarin ze gegevens over de bodemkwaliteit van de gronden in Vlaanderen inventariseert. (In het vorige decreet spraken we nog over het register van de verontreinigde gronden.) Het register is dus een dynamische geografische databank die voortdurend aangevuld wordt.

 

De OVAM neemt de grond op in het Grondeninformatieregister als er informatie is over de ligging, over de identiteit van de eigenaar en over de bodemkwaliteit. Het feit dat een bepaalde grond in dit register is opgenomen, betekent echter niet per se dat die grond vervuild is of dat er een sanering nodig is. Iedereen kan informatie opvragen uit dit Grondeninformatieregister door een bodemattest aan te vragen bij de OVAM.

   
 

Lijst met risico-inrichtingen

 

Hoe weet u of u een grond koopt met een verhoogd risico op bodemverontreiniging? Een van de instrumenten is de lijst met risico-inrichtingen.

   
 

Gemeentelijke inventaris van risicogronden

 

De gemeenten zijn het best geplaatst om te weten welke activiteiten met een verhoogd risico op bodem- verontreiniging op hun grondgebied plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Deze informatie is openbaar; u kunt dus steeds bij de gemeente terecht wanneer u info uit deze gemeentelijke inventaris wenst.

 

   
 

 

Wie doet wat bij een overdracht?

   
 

Bij de overdracht van een ‘gewone’ grond is een bodemattest voldoende. Het bodemattest: de verkoper vraagt het aan.

 

In Vlaanderen kan geen enkele grond overgedragen worden zonder bodemattest. Zoals gezegd: als koper moet u in principe niets doen.

 

De verkoper van de grond moet immers het bodemattest bij de OVAM aanvragen (en zal dat meestal via de notaris laten doen). Dat kan door de kadastrale gegevens van de grond op het aanvraagformulier in te vullen en die samen met het betalingsbewijs aan de OVAM te bezorgen. De OVAM stuurt binnen een maand het bodemattest op, tenzij de aanvraag een risicogrond betreft.

   
 

Bij overdracht van risicogrond is een oriënterend bodemonderzonderzoek nodig. ABC Milieu helpt u.

 

ABC Milieu speelt een cruciale rol bij het onderzoeken de sanering van verontreinigde(risico)gronden. Hij voert een oriënterend bodemonderzoek uit, een eerste, verkennend bodemonderzoek dat nagaat of op de risicolocatie bodemverontreiniging aanwezig is. Het probeert om een eerste zicht te krijgen op de ernst van die verontreiniging.

 

 
 
 
 

 

Grondverzet

 

Voor het uitgraven van 250m³ grond, dient de kwaliteit van de grond onderzocht te worden alvorens deze grond opnieuw te gebruiken.

 

Wie doet wat?

 

U hebt een technisch verslag nodig wanneer u meer dan 250 m3 grond uitgraaft en verplaatst en wanneer u grond uitgraaft en verplaatst op een ’verdachte grond’, ongeacht de hoeveelheid. De bedoeling is om de gebruikskwaliteit en de gebruiksvoorwaarden te bepalen. ABC Milieu maakt het technisch verslag op, een bodembeheerorganisatie moet het verslag conform verklaren.

 

In bepaalde gevallen is er een studie van de ontvangende grond vereist
om de kwaliteit ervan te bepalen. Op www.ovam.be vindt u bij veelgestelde vragen een omschrijving van de gevallen waarvoor zo’n studie nodig is. 


                     
   
ABC Milieu


Nik Dezillie  -  Zuut 13  -  2500 Lier
Telefoon : 0497 11 57 47  -  Email : nik@abcmilieu.be
   


Keywords

 

Milieu  |  Energie  |  Audit  |  EPC  |  Bodemanalyse  |  OVAM  Lier  |  Bodemattest  |  Wetgeving  |  Energieprestatiecertificaat

   
Credits


Copyright ABC Milieu 2011-2013
Snelweb Design - WebWinnaar